Honda Quế Khoa 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 5 -6 lô, 28A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3852 288
Trang web honda.com.vn
Vị trí chính xác 208.574.141, 1.066.984.013


Địa chỉ Honda Quế Khoa 1 ở đâu?

Số 5 -6 lô, 28A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Honda Quế Khoa 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  HEAD Minh Khang 1, Phường 4