Hột Vịt Lộn 445 Hồ Học Lãm – An Lạc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 445 Đ. Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 266 44 02
Trang web
Vị trí chính xác 107.247.992, 1.066.093.235


Địa chỉ Hột Vịt Lộn 445 Hồ Học Lãm ở đâu?

445 Đ. Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hột Vịt Lộn 445 Hồ Học Lãm như thế nào?

Thứ Hai:[15:00-00:00], Thứ Ba:[15:00-00:00], Thứ Tư:[15:00-00:00], Thứ Năm:[15:00-00:00], Thứ Sáu:[15:00-00:00], Thứ Bảy:[15:00-00:00], Chủ Nhật:[15:00-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vũ trường BlueMoonClub, Phường 1