HP3 BBQ – Điện Biên Phủ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 107 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3821 430
Trang web hp3bbq.com
Vị trí chính xác 208.615.095, 1.066.821.769


Địa chỉ HP3 BBQ - Điện Biên Phủ ở đâu?

107 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của HP3 BBQ - Điện Biên Phủ như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khao Lao Pearl Plaza - Phường 25