HTX Lương thực Thái Hùng 1, Phường Thống Nhất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7C Trần Anh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 656 07 40
Trang web gaothaihung.com
Vị trí chính xác 103.793.203, 107.104.675


Địa chỉ HTX Lương thực Thái Hùng 1 ở đâu?

7C Trần Anh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của HTX Lương thực Thái Hùng 1 như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00], Thứ Sáu:[07:00-12:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chợ Lai Uyên, Lai Uyên