Hương Giang Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 142 P. Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 650 50 64
Trang web
Vị trí chính xác 208.539.098, 1.066.704.814


Địa chỉ Hương Giang Shop ở đâu?

142 P. Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hương Giang Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Kim Hanh Children's Fashion Shop