Hương Sen Massage

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cổng số 5, Làng sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, 10000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3853 3999
Trang web huongsenhealthcare.com
Vị trí chính xác 210.022.385, 10.580.262.429.999.900


Địa chỉ Hương Sen Massage ở đâu?

Cổng số 5, Làng sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hương Sen Massage như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  NA Beauty