Hương Sen Quán – Xuân Thanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ W6QX+99W, Hồ Thị Hương, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0376 131 432
Trang web
Vị trí chính xác 10.938.483, 1.072.484.583


Địa chỉ Hương Sen Quán ở đâu?

W6QX+99W, Hồ Thị Hương, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Hương Sen Quán như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Bánh Canh Ngân Cầu Quan, Phường 1