Hutech Khu E – Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực Chất Lượng Cao, Phường Tân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10/80C XL Hà Nội, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5445 7777
Trang web hutech.edu.vn
Vị trí chính xác 108.555.748, 1.067.851.027


Địa chỉ Hutech Khu E - Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực Chất Lượng Cao ở đâu?

10/80C XL Hà Nội, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hutech Khu E - Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực Chất Lượng Cao như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[07:30-16:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường THPT Pró _ Đơn Dương - K'Don