Huy Hoang Building Material Store

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 72 Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0772 254 663
Trang web
Vị trí chính xác 208.499.679, 10.668.196.049.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Trung Hiếu - Thới Hoà