Huyền Bò Nướng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 39 P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 246 53 63
Trang web
Vị trí chính xác 20.858.758.299.999.900, 1.066.895.074


Địa chỉ Huyền Bò Nướng ở đâu?

39 P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Huyền Bò Nướng như thế nào?

Chủ Nhật:[17:30-23:00], Thứ Hai:[00:00-17:00], Thứ Ba:[17:30-23:00], Thứ Tư:[17:30-23:00], Thứ Năm:[17:30-23:00], Thứ Sáu:[17:30-23:00], Thứ Bảy:[17:30-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  4 SEASONS COFFEE & BEER CLUB - Phước Tiến