IJC CHI NHÁNH BÀ RỊA, Kim Dinh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 199 QL51, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 096 976 20 10
Trang web ijc.vn
Vị trí chính xác 10.500.523.999.999.900, 1.071.341.295


Địa chỉ IJC CHI NHÁNH BÀ RỊA ở đâu?

199 QL51, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của IJC CHI NHÁNH BÀ RỊA như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm vàng Ngọc Đáng, Gò Dầu