Intro Residence Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 16/76, 193 P. Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 040313, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2618 686
Trang web intro-residence.com
Vị trí chính xác 20.835.130.799.999.900, 1.067.026.545


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  The World Hotel - Phường 5