iSushi Aeon Mall Bình Dương – Thuận Giao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 7301 879
Trang web isushi.com.vn
Vị trí chính xác 109.321.956, 1.067.117.543


Địa chỉ iSushi Aeon Mall Bình Dương ở đâu?

1 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của iSushi Aeon Mall Bình Dương như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  iSushi Cao Thắng, Phường 4