Jang In Crescent Mall, Tân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5413 7513
Trang web jangin.vn
Vị trí chính xác 107.290.388, 1.067.184.666


Địa chỉ Jang In Crescent Mall ở đâu?

101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Jang In Crescent Mall như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Khánh Hưng - Hoà Cường Bắc