Jazz Bar, khu đô thị Sala

Thông tin chi tiết

Địa chỉ tòa nhà Sarimi, khu đô thị Sala, Quận 2, Việt Nam
Số điện thoại 090 399 90 86
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.716.611, 10.672.432.459.999.900


Địa chỉ Jazz Bar ở đâu?

tòa nhà Sarimi, khu đô thị Sala, Quận 2, Việt Nam

Giờ làm việc của Jazz Bar như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-23:30], Thứ Sáu:[07:30-23:30], Thứ Bảy:[07:30-23:30], Chủ Nhật:[14:00-23:30], Thứ Hai:[07:30-23:30], Thứ Ba:[07:30-23:30], Thứ Tư:[07:30-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Tâm Hiền - Phong Thu