JM

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6646 995
Trang web jm.com.vn
Vị trí chính xác 20.827.570.899.999.900, 106.686.351


Địa chỉ JM ở đâu?

10 Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của JM như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Xiao haha Vĩnh Bảo - TT. Vĩnh Bảo