JOYSTAY

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT356, Xuân Đám, Cát Hải, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0862 482 882
Trang web
Vị trí chính xác 207.517.072, 1.069.950.805


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  John cafe and beer - Phường 5