J&t EXPRESS HỒNG BÀNG, Phường 16

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 668 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 445 01 38
Trang web jtexpress.vn
Vị trí chính xác 10.754.420.999.999.900, 1.066.434.869


Địa chỉ J&t EXPRESS HỒNG BÀNG ở đâu?

668 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của J&t EXPRESS HỒNG BÀNG như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chuyển Phát Nhanh J&T Express, Khu phố 3