J&T Express Hùng Vương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Đ. Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1088
Trang web jtexpress.vn
Vị trí chính xác 208.666.448, 1.066.577.109


Địa chỉ J&T Express Hùng Vương ở đâu?

5 Đ. Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của J&T Express Hùng Vương như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chuyển Phát Nhanh J&T Express chi nhánh Tây Nguyên - Phường 4