K35 Tân Mai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phố Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 094 785 56 04
Trang web
Vị trí chính xác 209.838.226, 10.585.239.659.999.900


Địa chỉ K35 Tân Mai ở đâu?

Phố Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của K35 Tân Mai như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  WIKILAND, Khu Đô thị Sala