Karaoke 108

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 108 Phan Đăng Lưu, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3790 515
Trang web
Vị trí chính xác 208.074.688, 1.066.242.772


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  KARAOKE Ngôi Sao Mới - Khu Dân Cư Viet Sing