Karaoke 7C Vườn Hồng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPW9+3H4, Vườn Hồng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0385 509 368
Trang web
Vị trí chính xác 20.845.145.799.999.900, 10.671.894.069.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Karaoke Nnice Võ Thị Sáu - Phường 6