Karaoke F1 – Hiệp Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PWWQ+9VX, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0869 282 242
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.459.863, 1.069.397.304


Địa chỉ Karaoke F1 ở đâu?

PWWQ+9VX, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke F1 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317518ec4c6797c9:0x5a61b9d111559437

Xem thêm:  Lighthouse Sky Bar