KARAOKE HOÀNG ANH – Thanh Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37HP+33X, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 985 59 88
Trang web
Vị trí chính xác 110.777.304, 10.628.522.849.999.900


Địa chỉ KARAOKE HOÀNG ANH ở đâu?

37HP+33X, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của KARAOKE HOÀNG ANH như thế nào?

Chủ Nhật:[12:00-22:00], Thứ Hai:[12:00-22:00], Thứ Ba:[12:00-22:00], Thứ Tư:[12:00-22:00], Thứ Năm:[12:00-22:00], Thứ Sáu:[12:00-22:00], Thứ Bảy:[12:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách San Phương Nguyệt - khu phố 3