Karaoke ICOOL, Phường 14

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 878 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 779936
Trang web karaoke.com.vn
Vị trí chính xác 10.753.055, 10.665.640.529.999.900


Địa chỉ Karaoke ICOOL ở đâu?

878 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke ICOOL như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-03:00], Thứ Sáu:[09:00-03:00], Thứ Bảy:[09:00-03:00], Chủ Nhật:[09:00-03:00], Thứ Hai:[09:00-03:00], Thứ Ba:[09:00-03:00], Thứ Tư:[09:00-03:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Karaoke Massage Hoàng Vân 3 - Long Bình Tân