Karaoke Minh Hằng 6 – Bàu Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường D13 TT, Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 932 29 80
Trang web
Vị trí chính xác 112.466.303, 10.663.311.399.999.900


Địa chỉ Karaoke Minh Hằng 6 ở đâu?

Đường D13 TT, Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Minh Hằng 6 như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Karaoke Đêm Màu Hồng 3 - Phú Thọ