Karaoke Ngọc Dung – Dĩ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 58 Truông Tre, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0329 758 710
Trang web
Vị trí chính xác 10.893.837.699.999.900, 1.067.672.566


Địa chỉ Karaoke Ngọc Dung ở đâu?

58 Truông Tre, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Ngọc Dung như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Karaoke Sơn Ca - Phú Thạnh