Karaoke Sơn Phát Tài, Trần Phú, xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QW2C+WPW, Trần Phú, xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 331 03 63
Trang web
Vị trí chính xác 107.523.608, 1.069.218.243


Địa chỉ Karaoke Sơn Phát Tài ở đâu?

QW2C+WPW, Trần Phú, xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Sơn Phát Tài như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Karaoke Thiên Đường - Phường 12