KCN Châu Đức, Suối Nghệ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ H5V9+9G6, Đường Hội Bài – Phước Tân, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3883 300
Trang web glcables.com.vn
Vị trí chính xác 105.934.016, 10.716.876.789.999.900


Địa chỉ KCN Châu Đức ở đâu?

H5V9+9G6, Đường Hội Bài – Phước Tân, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của KCN Châu Đức như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Dịch vụ kế toán thuế tại Bình Dương - Phú Mỹ