KDL Sinh Thái Bưng Bạc, Long Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường số 9c, ấp Hữu Xã, Long Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu 780000, Việt Nam
Số điện thoại 0794 479 741
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 105.145.439, 10.722.539.669.999.900


Địa chỉ KDL Sinh Thái Bưng Bạc ở đâu?

Đường số 9c, ấp Hữu Xã, Long Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu 780000, Việt Nam

Giờ làm việc của KDL Sinh Thái Bưng Bạc như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu rừng thông thuộc Làng du lịch sinh thái Về Nguồn - Thị xã Hương Trà