KDSHOP.VN

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 278M Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 429 03 79
Trang web fb.com
Vị trí chính xác 20.842.952.099.999.900, 10.666.856.709.999.900


Địa chỉ KDSHOP.VN ở đâu?

278M Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của KDSHOP.VN như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Owen & Việt Tiến Dầu tiếng - Dầu Tiếng