Kem ống, kem ký sạch, Thạnh Lộc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20 Thạnh Lộc 17, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0395 662 369
Trang web
Vị trí chính xác 10.868.492.999.999.900, 1.066.837.913


Địa chỉ Kem ống, kem ký sạch ở đâu?

20 Thạnh Lộc 17, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kem ống, kem ký sạch như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trà Sữa,kem Cuộn _THREE"B"_, Phường An Thạnh