Ken Cuộn Lala Quán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 11 lô, 2A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 411 85 86
Trang web
Vị trí chính xác 208.570.896, 106.699.663


Địa chỉ Ken Cuộn Lala Quán ở đâu?

Số 11 lô, 2A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ken Cuộn Lala Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Limun Coffee