Kent Barber Shop – Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Đường Nhà Chung, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 710 31 79
Trang web
Vị trí chính xác 119.356.837, 108.438.406


Địa chỉ Kent Barber Shop ở đâu?

9 Đường Nhà Chung, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Kent Barber Shop như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hairsalon LP, Học Viện Tạo Mẫu Tóc LP - P