Két Sắt PHÚ TÀI

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1009 Đ. La Thành, Láng Thượng, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 098 397 87 75
Trang web ketsatphutai.vn
Vị trí chính xác 21.027.386, 10.580.922.299.999.900


Địa chỉ Két Sắt PHÚ TÀI ở đâu?

1009 Đ. La Thành, Láng Thượng, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Két Sắt PHÚ TÀI như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, Phường Rạch Rừa