Khách Sạn Bích Thu – Hiệp Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 204 Đường Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70780, Việt Nam
Số điện thoại 028 3717 2123
Trang web
Vị trí chính xác 108.786.437, 1.066.429.898


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vườn Nhà Ngoại Garden Homestay, Phú Hoà Đông