Khách sạn Chí Trung, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hẻm 04 Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 097 446 48 99
Trang web
Vị trí chính xác 113.018.123, 1.061.151.464


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH CÔNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG - Thanh Bình