Khách sạn Đăng Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 302 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3784 262
Trang web
Vị trí chính xác 208.423.725, 1.066.680.193


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hoang Van Hotel