Khách sạn Gia Nguyễn, 3 Tháng 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ L3 Khu Biệt Thự Bình Minh, Đường, 3 Tháng 2, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3856 999
Trang web
Vị trí chính xác 103.548.679, 10.709.567.679.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hồ Bơi, Bình Châu