Khách Sạn Hải Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3831 036
Trang web
Vị trí chính xác 208.390.916, 1.066.976.043


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hồng Hà Hotel