Khách sạn Hoa Đăng, TT. Hoà Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 253 Châu Văn Liêm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 783 10 68
Trang web
Vị trí chính xác 11.294.711, 1.061.202.734


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách sạn Bạch Đằng 2