Khách Sạn Huy Phương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 89 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3669 184
Trang web
Vị trí chính xác 208.616.317, 1.066.742.766


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Gia Bảo - Tân Phước