Khách sạn Kỳ Hòa Thành phố Hồ Chí Minh – Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 5036
Trang web
Vị trí chính xác 107.722.774, 1.066.749.622


Xem thêm:  Nhà Nghỉ Sao Mai - Cát Tiên