Khách Sạn Monaco

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 103 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3746 468
Trang web
Vị trí chính xác 208.615.814, 1.066.824.714


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách sạn Huỳnh Như, Tân Hòa