Khách Sạn Phúc Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 65 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3713 172
Trang web
Vị trí chính xác 208.506.347, 106.664.817


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Kim Anh - Đông Hải