Khách Sạn Phương Lâm** – Thanh Khê Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 186, Cù Chính Lan, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0218 3853 208
Trang web
Vị trí chính xác 160.648.656, 1.081.870.654


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421901ad92a897:0xe9d27d5d077d23bb

Xem thêm:  Quán Ăn Hải Sản Nhi, TT. Long Hải