Khách Sạn Romantic

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPW4+M32, Đường Không Tên, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 661 00 89
Trang web
Vị trí chính xác 208.466.301, 1.067.051.518


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Kim Phuong Hotel - Châu Phú B