Khách sạn Sạch – Phường Linh Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 76/2N Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 242 824
Trang web sach-hotel.business.site
Vị trí chính xác 108.645.069, 1.067.817.039


Địa chỉ Khách sạn Sạch ở đâu?

76/2N Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khách sạn Sạch có website không?

sach-hotel.business.site

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Menora Grand Hotel - Bắc Mỹ Phú