Khách sạn Sammy, Phường Thắng Tam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 157 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3854 755
Trang web sammyhotel.com.vn
Vị trí chính xác 10.342.706.399.999.900, 10.709.399.429.999.900


Địa chỉ Khách sạn Sammy ở đâu?

157 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách sạn Hòa Bình/ Hoa Binh Hotel - Đình Văn