Khách Sạn Sao Đêm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 295 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3701 166
Trang web
Vị trí chính xác 20.850.053, 10.667.563.899.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Nhật Linh